Hervormde gemeente Valburg-Homoet

De gemeente

Direct naar

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

Predikant:
Ds. A. Simons (tevens voorzitter kerkenraad)
Ouderling-scriba:
Dhr. G.Th.A. Janssen
Ouderling
Dhr. C. Vreeken
Ouderling-kerkrentmeester
Dhr. Th.J. de Vree en dhr. I. Verwoert
Diakenen:
Dhr. K. van der Schoor, dhr. F.W. Bunt en dhr. G. Boom

[naar boven]

Verenigingen en kringen

Vrouwenvereniging Ora et labora

De naam van onze vereniging betekent ‘bid en werk’. Zij is opgericht op 21 oktober 1953. Wij vergaderen om de 14 dagen op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Verenigingsgebouw, Kerkstraat 12 te Valburg, van eind september tot de Pasen.

Tijdens de verenigingsavonden behandelen wij de Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw. Iedereen die zich aanmeldt als lid wordt automatisch geabonneerd op de ‘Hervormde Vrouw’.

Rond Kerst en Pasen vullen we een avond met de liturgie uit de ‘Hervormde Vrouw’. De vereniging telt 20 leden, maar dat kunnen er altijd meer worden! Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan eens vrijblijvend kijken op een van onze avonden. Iedereen, zowel jong als oud, is van harte welkom!

Het bestuur is gekozen door de leden en is als volgt opgebouwd:

Voorzitter:
Mevr. Gerrie de Vree-van Ommeren
Algemeen Adjunct:
Mevr. Corrie Stam-Roest
Secretaris:
Mevr. Rita Vossers-Looijen

 

Bijbelkring
[naar boven]

Jeugdwerk

Jeugdclub Esther

Jeugdclub Esther is een actieve club voor 5 t/m 14-jarigen! Iedere vrijdag komen we bij elkaar van 18.45 tot 20.00 uur (deur open om 18.30 uur). We beginnen de avond met het zingen van een aantal liederen. Dan volgt er een Bijbelverhaal of Bijbelstudie. Daarna komt er een spel of een knutselactiviteit aan de beurt. We willen via de club de kinderen de gelegenheid geven met elkaar bezig te zijn rondom de Bijbel. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen bezig te zijn met hoe we als christen in de wereld horen te staan.

Het clubseizoen begint in september met een startdag voor de gehele gemeente.
Voor informatie over de club kunt u terecht bij Ferdi Janssen,  ferdi@refoweb.nl, 0488431262.

15+

De 15+ komt elke laatste zaterdag van de maand bij elkaar vanaf 19.30u. Naar deze gezellige avonden komen christelijke jongeren uit de buurt. Meestal beginnen we met een korte inleiding waar we met elkaar even over doorpraten. Daarna hebben we vaak een leuke en ontspannende (soms ook inspannende) activiteit, hierbij kan je denken aan: een quiz, een spel, een film, etc. Ook hebben we eens per seizoen een sportavond, ben je een keer in de buurt en wil je graag eens komen kijken, stuur dan even een mailtje naar gjanssen@wxs.nl (Gert).

[naar boven]

Gebouwen

De Hervormde gemeente Valburg-Homoet heeft twee kerkgebouwen en een verenigingsgebouw in haar beheer. Zoals u heeft kunnen lezen op de homepage worden de meeste diensten in het kerkgebouw van Valburg gehouden, op elke eerste zondag van de maand vindt de ochtenddienst plaats in het kerkgebouw van Homoet. Het verenigingsgebouw bevindt zich tegenover de kerk in Valburg, hier vindt onder andere het kringwerk en het maandelijkse koffiedrinken plaats.

Bijlage:
Download gebruiksreglement van de gebouwen

[naar boven]

Bankrekeningnummers

Wanneer u een gift wilt overmaken, kan dat op een van de volgende bankrekeningen. Zie voor de ANBI-gegevens deze pagina.

Kerkbeheer: NL46 RABO 0373 7305 27
Diaconie: NL11 RABO 0152 7009 43
Kerkblad: NL46 RABO 0373 7305 27
Actie vrijwillige bijdrage: NL46 RABO 0373 7305 27
Diaconaal Fonds Noodlijdende personen en gezinnen: NL11 RABO 0373 7450 28