1. Definities

In het privacy beleid en disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
a. Het prekenarchief zijnde de eigenaar
b. Bezoeker zijnde de bezoeker van deze website
c. Website zijnde deze website (namelijk: https://www.hervormdvalburg-homoet.nl/prekenarchief) die door het prekenarchief wordt beheerd.

2. Privacy beleid

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingverantwoordelijk is het prekenarchief.

2.2 Welke gevens verzamelen en verwerken we?

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt het apparaat waarmee u de website bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers.
Loggegevens omvatten onder andere het IP-adres en de apparaat info van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website, het type browser dat u gebruikt evenals de datum en tijdsgegevens.
Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de statistieken.
Op onze pagina's wordt gebruik gemaakt van hyperlinks naar website van derden. De verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze platformen valt buiten onze controle.

2.3 Bewaartermein

Er is geen strikte bewaartermijn.

3. Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

3.1 Inhoud

Het prekenarchief streeft ernaar op deze website altijd juiste informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat het prekenarchief niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

3.2 Wijzigingen

Het prekenarchief behoudt zich het recht de aanboden website informatie, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

3.3 Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Het prekenarchief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

3.4 E-mail

Het prekenarchief garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Tevens kan ook de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met het prekenarchief te corresponderen, accepteert u dit risico.

3.5 Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden (zoals social media).
Het prekenarchief heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Het prekenarchief aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

3.6 Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van het prekenarchief zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat het prekenarchief daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Stuur ons dan een bericht per e-mail.

~ 1 juli 2021, Het prekenarchief