Opname details

Opname 271

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 05 december 2010
om 18:30

Heidelberger Catechismus vrg & antw 6-8

VRAAG 6
Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
ANTWOORD:
Neen Hij; maar God heeft den mens goed
en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

VRAAG 7
Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
ANTWOORD:
Uit den val en de ongehoorzaamheid
onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

VRAAG 8
Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
ANTWOORD:
Ja wij;
tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden