Opname details

Opname 276

Predikant
Prop. J.K. Abbink

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 27 maart 2011
om 18:30

Haggaï 2:5-6

5 Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de HEERE; en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt de HEERE; en werkt, want Ik ben met u, spreekt de HEERE der heirscharen;
6 Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en Mijn Geest, staande in het midden van u; vreest niet!

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden