Opname details

Opname 456

Predikant
Ds. M. van Kooten

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 11 april 2021
om 18:30

Psalm 118:22-24

22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
23 Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.
24 Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden