Opname details

Opname 460

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 25 april 2021
om 18:30

Heidelberger Catechismus vrg & antw 35 en 36

VRAAG 35
Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria?

ANTWOORD:
Dat de eeuwige Zone Gods, Die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft, opdat Hij ook het ware zaad Davids zij, Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde.

VRAAG 36
Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?

ANTWOORD:
Dat Hij onze Middelaar is, en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden