Opname details

Opname 461

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Meditatie

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Woensdag 21 april 2021
om 19:30

Psalm 13

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen?
3 Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn?
4 Aanschouw, verhoor mij, HEERE, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape;
5 Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen.
6 Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil;
7 ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden