Opname details

Opname 487

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 02 mei 2021
om 10:00

Heidelberger Catechismus vrg & antw 37

VRAAG:
Wat verstaat gij door het woordeken: 'geleden'?

ANTWOORD:
Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid
en het eeuwige leven verwierve.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden