Opname details

Opname 488

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 02 mei 2021
om 18:30

Heidelberger Catechismus vrg & antw 38 en 39

VRAAG 38
Waarom heeft Hij 'onder den rechter Pontius Pilatus' geleden?
ANTWOORD:
Omdat Hij, onschuldig onder de wereldlijken rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde.

VRAAG 39
Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware?
ANTWOORD:
Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking, die op mij lag, op Zich geladen heeft; dewijl de dood des kruises van God vervloekt was.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden