Opname details

Opname 529

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Heilig Avondmaal

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 20 juni 2021
om 10:00

Heidelberger Catechismus vrg & antw 43

VRAAG 43
Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?
ANTWOORD:
Dat door Zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf
Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden