Opname details

Opname 530

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 20 juni 2021
om 18:30

Heidelberger Catechismus vrg & antw 44

VRAAG 44
Waarom volgt daar: 'Nedergedaald ter helle'?
ANTWOORD:
Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke Hij in Zijn ganse lijden, (maar inzonderheid aan het kruis) gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden