Opname details

Opname 635

Predikant
Ds. A. Simons

Soort
Bevestiging ambtsdrager

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 05 september 2021
om 10:00

Lukas 19:9

En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden