Opname details

Opname 678

Predikant
Prop. A.R. van Asselt

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 14 november 2021
om 10:00

Hooglied 1:4 en 3:4

Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.
Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden