Opname details

Opname 696

Predikant
Ds. A. Simons

Soort
Eerste Kerstdag

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zaterdag 25 december 2021
om 10:00

Lukas 2:10 en 12

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden