Opname details

Opname 697

Predikant
Ds. A. Simons

Soort
Eerste Kerstdag

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zaterdag 25 december 2021
om 15:00

Lukas 2:16-20

16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.
18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.
20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden