Opname details

Opname 699

Predikant
Ds. A. Simons

Soort
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 26 december 2021
om 15:00

Romeinen 8:9

Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden