Opname details

Opname 833

Predikant
Ds. J. Lohuis

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 08 mei 2022
om 18:30

1Korinthe 15:1-4

1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden