Opname details

Opname 842

Predikant
Ds. A.A. Egas

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 29 mei 2022
om 10:00

2Samuël 9:7

En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uws vaders Jonathans wil; en ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven; en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden