Opname details

Opname 900

Predikant
Ds. B. van Leeuwen

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 05 juli 2015
om 18:30

Heidelberger Catechismus Zondag 41

108 Vr. Wat leert ons het zevende gebod?
Antw. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is , en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde , kuis en ingetogen leven moeten , hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten .
109 Vr. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?
Antw. Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden , gedachten, lusten , en wat den mens daartoe trekken kan .

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden