Opname details

Opname 909

Predikant
Ds. J.W. Verboom

Soort
Eredienst

Locatie
Valburg

Datum en tijd
Zondag 30 augustus 2015
om 10:00

Psalm 127: 1, 2

1 EEN lied Hammaäloth, van Sálomo.
Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
2 Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als in den slaap geeft.

Audio speler

Delen

Fout gevonden? Melden